HOME COMPANY PRODUCTS CONTACT US BUSINESS AREA


 

English | Korean | Chinese | Japanese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기능성 패드

기능성 패드

 

제품

색상

재질

파단시 신율

경도(Shore D)

포장단위

EP-316Pad

옅은 녹색

에폭시

약 250%

30

100ea/팩

EP-322Pad

옅은 녹색

에폭시

약 250%

30

100ea/팩

 

 

 

 

     용         도

     넓은 틈새 혹은 굴곡부위 접착시 메움 보강. 충격흡수 패딩 등

 

     특         징

     - 유연성 우수

     - 우수한 탄성

     - 에폭시 재질

 

 

 

 

 

 


(우편번호: 305-509) 대전광역시 유성구 테크노1로 62-12(관평동 754번지)

Tel: 042-933-0775 / Fax: 042-936-7330 / E-mail: webmail@mchemitech.com

Copyright(c) 2011 주식회사 엠케미텍 All rights reserved

 

상호성장을 위한 사업 동반자로서,

함께 하시겠습니까?

여기

GLOBAL DISTRIBUTION NETWORK

고성능 접착제 브랜드

잉곳접착제

잉곳 마운팅 접착제

임시 고정 접착제

도전성 페이스트

전기 전도성 페이스트

전도성 스프레이

열 전도성 페이스트

구조용 접착제

3분 에폭시

5분 에폭시

30분 에폭시

저온경화 에폭시

저온경화 1액형 에폭시

기   타

기능성 패드